ज्योतिर्लक्ष्मीस्तोत्रम् ।।

ज्योतिर्लक्ष्मीस्तोत्रम् ।। Jyotirlakshmi Stotram  ॐ सद्गुरुश्रीत्यागराजस्वामिने नमो नमः । ॐ ज्योतिर्लक्ष्म्यै च विद्महे । दीपद्युत्यै च धीमहि । तन्नो ज्योतिः प्रचोदयात्

Read more