श्रीकृष्णद्वादशनामस्तोत्रम् ।।

श्रीकृष्णद्वादशनामस्तोत्रम् ।। Shri Krishna Dvadasha Nama Stotram   श्रीकृष्ण उवाच । किं ते नामसहस्रेण विज्ञातेन तवाऽर्जुन । तानि नामानि विज्ञाय नरः

Read more