tirupati Balaji

Shri Venkatesha Vijaya Stotram

अथ श्रीवेङ्कटेशविजयस्तोत्रम् ।।

March 3, 2018

अथ श्रीवेङ्कटेशविजयस्तोत्रम् ।। Shri Venkatesha Vijaya Stotram दैवतदैवत मङ्गलमङ्गल पावनपावन कारणकारण । वेङ्कटभूधरमौलिविभूषण माधव भूधव देव जयीभव ॥ १॥ वारि[दसन्निभ]देह दयाकर शारदनीरजचारुविलोचन । देवशिरोमणिअपादसरोरुह वेङ्कटशैलपते विजयीभव ॥ २॥ अञ्जनशैलनिवास निरञ्जन रञ्जितसर्वजनाञ्जनमेचक । मामभिषिञ्च कृपामृतशीतलशीकरवर्षिदृशा जगदीश्वर ॥ ३॥ वीतसमाधिक सारगुणाकर केवलसत्त्वतनो पुरुषोत्तम । भीमभवार्णवतारणकोविद वेङ्कटशैलपते विजयीभव ॥ ४॥ स्वामिसरोवरतीररमाकृतकेलिमहारसलालसमानस । सारतपोधनचित्तनिकेतन वेङ्कटशैलपते विजयीभव ॥ ५॥ आयुधभूषणकोटिनिवेशितशङ्खरथाङ्गजितामतसम्मत […]

Read More